Melins Lamm

Ekologi, vår filosofi - din garanti!

Svenskt ekologiskt kött sedan 1987

Till styrelsen för KRAV ekonomisk förening, ordf Elisabeth Gauffin

Ska vi tillåta nitrit i KRAV-märkta charkprodukter?

Här våra synpunkter på KRAVs remissförslag:

www.krav.se/sites/default/files/nitrit_och_cancer_uppdatering_2013.pdf 

Ovan KRAVs egen utvärdering år 2013 av nitritförbudet. Här redovisas senare forsknings (2004, 2006, 2011, 2011) rön angående sambandet nitritintag genom födan och sjukdomar. Slutsatserna av en stor grupp forskare är:

– Ökad risk för cancer i matstrupe och magsäck

– Ökad risk för hjärntumör hos barn till mammor med hög konsumtion under graviditeten

– Ökad frekvens urinblåsecancer hos japanska män

– Ökad risk för cancer i tjock- och ändtarm

– Ökad risk för Non-Hodgkins lymfom

Socialstyrelsens sammanställning av antal tjock- och tunntarmscancer: År 1958: 1533 fall fördelat på 50% mellan könen.
År 2015: 4820 fall fördelat på 50% mellan könen.
Alltså en ökning med drygt 3ggr! 

Tillkommit har ny forskning om tarmflorans stora betydelse för vår hälsa. Många av våra sjukdomar orsakas av obalans i tarmflorans sammansättning av miljarder av bakterier.Tillsatser i maten är en orsak till den obalansen. Nitrit är bakteriedödande även i vår matsmältningskanal.

Vi får nästan dagligen bevis på att KRAV-certifierad chark utan tillsatt nitrit sprider hopp, glädje och njutning i många familjer. Inte sällan för att en eller flera i familjen reagerar allergiskt på nitrittillsatsen. Eller bara för att inte uppleva oro och olust av nitritens eventuella inverkan på hälsan, inte minst för barnen. – Äntligen har någon gjort det möjligt för oss att äta charkprodukter igen, är ett vanligt glädjebudskap. WHO:s varning för charkprodukter gäller konventionell chark med nitrit mfl tillsatser.

I produktion av rökt fisk tillåter inte livsmedelsveket de i remissen nämnda konserveringsmedlen. Grunden är att fisken ej skall få en onaturlig rödfärgning av nitriten. Inget sägs om ev. risk för bakterietillväxt. Men samma myndighet tillåter dessa medel i charkprodukter med påföljd att produkten får den rosa-röda färgförändringen och med hänvisning till minskad risk för botulism! Så rökta nitritfria fiskprodukter hanteras det mycket av i dagligvaruhandelns diskar. Länk till folkhälsomyndigheten här nedan visar att det är ytterst få fall av botulism trots denna stora hantering i butiksdiskarna av vaccad rökt fisk. De fall som inträffat har skett vid hemberedningar av fisk.

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/botulism/ 

www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/botulism/ 

Dessutom har ICA haft ej ekologisk julskinka utan nitrittillsats i sitt sortiment de senaste tre åren och Coop har haft det den senaste julskinkesäsongen trots hänvisning till bakterierisken som görs i remissen.

Skälet till dagligvaruhandelns ovilja/oförmåga att tillhandahålla chark utan nitrittillsats pga av risk för bakterier är alltså obefogad medan KRAVs nuvarande försiktighetsskäl borde uppmana handeln att ta sitt ansvar och ge konsumenterna valfriheten att tydligt kunna välja chark utan nitrittillsats med tanke på sin oro och hälsa mm. I dag är det endast KRAV-märket och Äkta Vara som garanterar att detta konsumentbehov uppfylls.

Vi anser det vara respektlöst av nyckelaktörer att lägga skulden för KRAV-grisens ekonomiska problem på KRAVs nuvarande tillsatsregel så som det oförbehållet får framställas i remissen. Och att den regeln dessutom skulle kunna bli orsak till mindre djurvälfärd.

Det är också respektlöst mot konsumenterna. Varför? Jo, därför att de nyckelaktörer som nu vill ändra reglerna aldrig har givit konsumenterna en reell chans att välja KRAV-märkt chark i deras diskar. Var finns de charkprodukter som de producerat och marknadsfört som de grundar sitt argument på om att: “nitritfria produkter har svårt att etablera sig i dagligvaruhandeln”? Nya charkprodukter kommer hela tiden in i deras hyllor med enorm marknadsföring. Men KRAV-märkt chark, nej.

Tyvärr har KRAVs regelorgan oförbehållet tagit till sig dessa av nyckelaktörer obevisade påståenden om orsak och verkan vilket i remissen tydligt redovisas under “Varför?” som börjar så här:

“Eftersom charkprodukter utan tillsatt nitrit har svårt att bli etablerat och bli tillgängligt för många konsumenter är värdet av att KRAV inte tillåter nitrit begränsat. Förbudet riskerar att hindra en positiv utveckling av produktionen av KRAV-märkt gris....”. (Slut citat) Mera sant är att aktörerna inte vill lyssna på marknadens signaler som så många gånger förr under KRAVs upp- och nergångar i tillgång och efterfrågan. Och även då har det ofta ropats på regeländringar. Remissen ger en starkt subjektiv okritisk bild av situationen vilket sätter svararen i en obehaglig rävsax. Vi hade förväntat oss ett objektivt framläggande av en s.k. bred remiss där alla ska ha möjlighet att tycka till.

Regelorganet skriver t.ex. inget om hur det ser ut på den sedan 1987 existerande KRAV-märkta charkmarknaden. Där märker vi som en av aktörerna en stor ökning av efterfrågan på tillsatsfria charkvaror i butiken och till restaurangen. I vårt lilla företag med mycket små ekonomiska resurser har vi ökat med ca 20% de senaste 2 åren vilket i dag innebär en äkta KRAV-märkt charkproduktion av ca 15 ton.

Vad kunde inte nyckelaktörerna göra om de tog sitt ansvar för att utveckla marknaden i en för konsumenterna positiv riktning, istf att lägga skulden på dessa för dålig ekonomi på sin produkt KRAV-grisen. Skulden ligger på dom själva på grund av sin ovilja/oförmåga. Nu vill de istället få möjlighet att smutsa ner det äkta KRAV-grisköttet med giftiga kemikalier. I stället önskar de kapa KRAV-märkets stora förtroende för att möjliggöra ett högre pris utan att anstränga sig att ge charkprodukterna, en hos konsumenten efterfrågad, högre kvalitet – KRAV-märkt. En mycket märklig och vårdslös hantering av KRAV-märkets goda renomé.

Hur ska dom konsumenter som i dag väljer KRAVchark, pga tillsatsfriheten, informeras om att KRAV-märket nu inte är att lita på vad gäller regeln “utan tillsatt nitrit”, om förändringen genomförs? Det finns risk att KRAVs stora förtroende skadas på både kort och lång sikt.

Det är med ökad produktion av äkta (utan nitrit) KRAV-märkt chark som antalet bökande KRAV-grisar kan fortsätta växa. KRAV-förtroendet som har tagit 30 år att bygga upp kan fort raseras.

Detta i sin tur kan hindra en ökning av produktionen av KRAV-märkt gris med sämre djurvälfärd som följd.

Innan beslut tas i den här frågan borde remissen uppföljas med en stor marknads-/konsumentundersökning som är seriöst utformad för att kunna ge KRAV och dess styrelse kunskap om hur denna nu 30-åriga regel påverkar KRAVs status och goodwill. Den vanlige konsumenten är inte van att svara på remisser men är den slutliga kunden som visar vilka konsekvenserna blir. Att som nu ha endast 1månads remisstid och sedan snabbt beslut, är en djupt respektlös behandling av KRAV-märkets stora förtroende hos konsumenten som skapats med nitritfrihet som en av grundstenarna sedan 1985. Varför denna märkliga panik?

Vi längtar efter konkurrens på en äkta KRAV-märkt charkmarknad för konsumenternas/gästernas valfrihet utifrån alla sina olika önskemål om matkvalitet som finns i dag. Först då ger vi aktörer god omsorg om människans, djurens och alla små bakteriers liv i vårt tarmsystem liksom i naturen efter tarmens tömning. Glöm inte att vi är ett kretslopp med många liv som dagligen utsätts för stora konsekvenser av kemikalier.

Den här frågan är egentligen inte alls svår med många svåra avvägningar som KRAVs styrelse och regelorgan vill göra gällande. De som införde regeln var mycket klokt tänkande människor med ledorden Valfrihet och Försigtighetsprincip. Grundlaget för det beslutet är än mer giltigt i dag.

Det svåra är att KRAVs styrelse, för vilken gång i ordningen vet jag inte, än en gång tar upp frågan på sitt bord pga aktörers oförmåga/ovilja till förändring.

Det är inte KRAVs regel om tillsatser som är föråldrad det är nyckelaktörernas sätt att tänka som gått ut på dato.
KRAV är bl.a. bökande grisar och tillsatsfri chark inte antingen eller om marknaden och KRAV tänker framåt.

För övrigt ska tilläggas att i Danmark producerade ekologiska köttprodukter inte har nitrittillsats. Där finns valfrihet. Se denna länk:
https://samvirke.dk/artikler/derfor-skal-du-passe-pa-nitrit-i-maden

Svaret från Melins på remissens tre frågor blir alltså: nej till att tillåta konserveringsmedlen E250 och E252 samt nej till antioxidationsmedlet E301 . Vilket alltså innebär oförändrat regelverk beträffande dessa kemikalietillsatser.

Tack för att du läst vårt svar.

KRAV-märkt, vår filosofi - din Garanti!

KRAV

 

Med vänliga hälsningar,

Benny

Benny med sina får

 

Benny Melin

Rosmarin och vitlökskorv

 

Rosmarin- och vitlökskorv

 

Melins
Risbäck, Bredbyn.
Telefon 0661-260 47
Mobil 070-581 75 48
benny.melin@melinslamm.se